top of page

מימון לעסקים

בעמוד זה תוכלו למצוא פרטים אודות סוגי הלוואות, תנאים וטפסים נדרשים שכל בעל עסק צריך להכיר. במידה ויש לכם שאלות נוספות אתם מוזמנים ליצור איתי קשר בכל נושא. 

Anchor 1

הלוואות עסקיות

כל עסק/חברה זקוק למקורות מימון ו/או אשראי בכדי לאפשר את הפעילות השוטפת וקיומו של העסק חי. אותן מקורות עשויים להיות מושקעים בציוד ובמלאי, גיוס הון חוזר ופיתוח והתרחבות.

גיוס אשראי הינו תהליך מורכב ויש להכיר ולהבין את דרישות הסף על מנת לקבל הלוואה או מימון. הסיבות לבקשת הלוואה לעסק יכולות להיות שונות, כך לדוגמה ייתכן כי מדובר בעסק חדש הזקוק להלוואה שתאפשר לו לפרוץ לשווקים אליהם הוא מעוניין להגיע, ובין אם מדובר בעסק קיים אשר מעוניין לפתח תכנית עסקית חדשה. חוסר משאבים פיננסיים עלול לפגוע בתזרים השוטף של העסק ועלול להוות מחסום מסוכן המפיג את היוזמה בעסק, ובמקרים קיצוניים יותר אף לסגירת העסק.

הלוואות לעסקים עשויות להיות הפתרון האולטימטיבי בהגשמת חלומות עסקיים אשר אינם ברי ביצוע בלי מימון חיצוני.

 

להלן סוגי קרנות המימון לעסקים:

 

 • קרן סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה (ראה באתר הלוואה בערבות מדינה)

 • קרן בנק (לאומי לעסקים קטנים, פועלים)

 • קרן פדרציית ניו יורק

 • קרן נס

 • קרן דרומה-צפונה לעסקים

 • קרן האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית

 • קרן קט"י ירושלים

 • קרן שמש

 • קרן סולם סיוע לעסקים במגזר הערבי

Anchor 2

הלוואות בערבות מדינה

מדינת ישראל החליטה בשנים האחרונות על הקמת קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. ההלוואות ניתנות במספר מסלולים:

מסלול הון חוזר (מסלול כללי):

הלוואות המיועדות למימון הון חוזר לעסקים בצמיחה או אשר סובלים מפער תזרימי.

מסלול השקעות: 

הלוואות המיועדות למימון הרחבת עסקים קיימים.

מסלול עסקים בהקמה :

הלוואות המיועדות למימון הקמת עסקים חדשים.

מסלול עד 100 אלף ש"ח:

מסלול לקבלת הלוואה בתהליך מהיר למטרת השקעה, הון חוזר או הקמת עסק.

 

ההלוואות ינתנו על ידי הבנקים בעבור עסקים קטנים או בינוניים, רק לאחר בדיקת הגוף המתאם ובחינת ההצדקה כלכלית לקיומם כמו כן אישור ההלוואה מותנה גם בהחלטת ועדת האשראי.

 

לפירוט אודות המסלולים לחץ על המסלול הרלוונטי:

טפסים שיש לצרף לבקשה:

 • דו"חות מבוקרים לשנים 2018-2020.

 • מאזן בוחן לשנת 2021.

 • הצגת דו"חות מע"מ עדכניים לשנת 2022.

 • טפסי 102 / ביטוח לאומי עובדים לשנים 2021-2022.

 • דו"ח רשם החברות מלא (לחברה בלבד) ורשם העמותות (לעמותות בלבד).

 • דו"חות עסקים/חברות קשורות (במידה ויש): דו"חות מבוקרים לשנים 2020-2018 + מאזן בוחן לשנת 2021.

 • דו"ח ריכוז יתרות ודפי חשבון 3 חודשים אחרונים בכל החשבונות של העסק.

 • דו"חות פירוט ניכיונות ודו"חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל הלוואות העסק.

 • במקרה של עוסק מורשה שאינו חברה – דו"חות רווח והפסד ושומות מס.

 • הצגת אישור הפקדה של 250 ₪ לחשבון החשב הכללי – משרד האוצר, עבור בדיקה כלכלית.

Anchor 3

אשראי לעסקים

אנו יודעים כי כיום כמעט כל עסק זקוק לאשראי עסקי כחלק משלבי ההתפתחות שלו. אשראי לעסקים בא לידי ביטוי ב-2 מישורים עיקריים:

 

 • השקעה בפיתוח העסק (השקעת הון חוזר).

 • בעיות תזרים בעסק.

 

אולם פניה עצמאית לבנקים אינה מבטיחה קבלת אוזן קשבת ולעיתים העסק עלול להיות תקוע עם בעיה תזרימית קשה. בנקים הינם גוף שמרן מטיבו וכיום הבנקים מחזיקים בנתונים המאפשרים להם לנתח כל לקוח ולתת לו דירוג אשראי.

חוסר ידע בהבנה בעולם הבנקאות עלול להוביל להגשת בקשה שאינה עומד בקרטריונים של הבנק, וכתוצאה מכך לאישורן החלקי או לדחיית רוב בקשות האשראי של הלקוח. על מנת להגביר את סיכויי ההצלחה למציאת אשראי עסקי מומלץ לפנות ליועץ חיצוני המכיר את העבודה עם הבנקים ואת החטיבות העסקיות בבנקים השונים.

יועץ מנוסה עשוי לשפר את התנאים בבקשה לאשראי ואת אופן הצגתן לצורת הפעילות של כל בנק. ההכרות האישית המעמיקה של איש מקצוע מנוסה, מאפשרת להגדיל את הסיכויים באופן משמעותי בקבלת אשראי, תוך התחשבות בשורה של נתונים עסקיים חשובים, כמו מבנה העסק, מאזן, תחום פעילות, יכולת החזר וביטחונות.

bottom of page