top of page

פנסיה בתנאים מוטבים לשכירים ועצמאים


בחודשים האחרונים משרד האוצר בחר באמצעות מכרז שתי קרנות פנסיה לקרנות ברירת מחדל. המאמר מתייחס לשכירים ועצמאים ולכן רלוונטי כמעט לכל אוכלוסית העובדים בישראל.

מהו מכרז קרנות ברירת מחדל ואיך הדבר יכול לחסוך לכם אלפי שקלים?

במציאות היום, עובד שלא הודיע למעסיק לאן להעביר את ההפרשות החודשיות לפנסיה, המעביד הוא זה שבוחר עבורו את החיסכון. כאן קיימים לא מעט שיקולים מצד המעסיק או סוכן הביטוח ומנהל ההסדרים הפועלים מטעמו, שיעדיפו קרן מסויימת, שלא בהכרח טובה לעובד ועלולה לגבות דמי ניהול יקרים יותר.

בנוסף, בעוד עובדי הארגונים הגדולים נהנים מהצעות אטרקטיביות בדמי הניהול, עובדי המעסיקים הקטנים יותר ואלו שאינם מאוגדים משלמים מחיר יקר. נציין כי במסגרת דו"ח הפיקוח על שוק ההון שפורסם לאחרונה, ערך אגף שוק ההון בדיקה שבחנה את שיעור דמי הניהול שמקבלים עובדי חמשת המעסיקים הגדולים במשק בקרנות הפנסיה השונות, בהשוואה לדמי הניהול שמקבלים שאר העמיתים בממוצע באותה קרן. הבדיקה העלתה כי הפער מגיע לעד פי 3 ויותר.

משרד האוצר ביצע מכרז לבחירת קרנות פנסיה בדמי ניהול מוזלים, אליהן יחויבו המעסיקים לצרף כל עובד שירצה בכך וכן עובד שלא הגדיר להיכן להפקיד את כספי ההפרשות הפנסיוניות.

מה גובה דמי הניהול שנגבים כיום?

קרנות הפנסיה גובות דמי ניהול הן מההפקדות – הסכום החודשי המנוכה מהשכר ומועבר לחיסכון והן מסך החיסכון שנצבר בקרן. דמי הניהול המקסימאליים מההפקדות עומדים על 6% ומהצבירה על 0.5%.

מי זכה במכרז ומה הוא מציע?

במכרז זכו 2 קרנות - קרן הפנסיה של מיטב דש שתגבה דמי ניהול בשיעור של 1.31% מההפקדות החודשיות ושיעור של 0.01% מהצבירה בקרן, וכאמור הלמן אלדובי, שתגבה דמי ניהול של 1.49% מההפקדות החודשיות ושיעור של 0.001% מהצבירה בקרן. מדובר בשיעורים נמוכים בהרבה מהנהוג בקרנות הפנסיה שלכם. השינוי הדרמטי יותר הוא הקיטון בשיעור דמי הניהול מהצבירה שירד בעשרות אחוזים.

בכמה הפחתת דמי הניהול עשויה להגדיל את סכום הכסף שייצבר לזכותנו?

בהנחה שכיום משולמים דמי הניהול המקסימליים (6% מההפקדה החודשית ו- 0.5% מסך החיסכון שנצבר) ויבוצע מעבר לקרן הפנסיה המוזלת, ניתן יהיה להגדיל את הקצבה שתתקבל בעת הפרישה בכ-18%.

כך לדוגמה, במקרה של דמי הניהול המוצעים על ידי הלמן אלדובי, גבר בן 30 המשתכר 6,000 שקל בחודש, קצבתו עשויה לגדול ב-918 שקל. במקרה שהשכר עומד על הממוצע במשק, צפויה הקצבה לגדול ב-1,494 שקל ועובד בשכר של 14,000 צפוי להגדיל את הקצבה ב-2,142 שקל (מבוסס על תשואה בהתאם לתחשיבי האוצר ובהנחה שהעובד הועסק באופן רציף כל שנות העבודה ולא ביצע כל משיכה מהחיסכון).

איך מצטרפים?

ניתן לפנות ישירות לקרן באמצעות המוקד הטלפוני או אתר האינטרנט שלה.

למשך כמה זמן מובטח לי שאקבל את ההנחה בדמי הניהול?

תקופת הפעילות של הקרנות תימשך שנתיים ובסופן יתבצע מכרז חדש. בהתאם לכללים, המצטרפים לשתי הקרנות ייהנו מדמי הניהול הנמוכים למשך 10 שנים.

האם דמי ניהול זולים הם הדבר היחיד שחשוב לקחת בחשבון בהחלטה היכן לחסוך את הכסף?

התשובה היא לא. דמי הניהול נוגסים בחיסכון עשרות אלפי שקלים במרוצת השנים והוזלה שלהם, כאמור, תשאיר לכם הרבה כסף בפנסיה, ואולם קיימים עוד כמה פרטרים לבחירת קרן פנסיה. כך לדוגמה, קרן פנסיה שמציעה דמי ניהול זולים אך מניבה לחוסכים תשואה נמוכה בהשוואה לקרנות אחרות, לאורך זמן - היא הרבה פחות אטרקטיבית ובסופו של דבר הסכום שייצבר בחיסכון יהיה נמוך בהשוואה למתחרות.

מלבד דמי הניהול יש לבחון גם את התשואות (קשה לחזות את העתיד, אך לפחות לקבל תמונה על תשואות שהניבה בעבר). כמו כן יש לדעת כי קרן פנסיה היא סוג של ביטוח הדדי, כלומר, הקרן משלמת למשל במקרה של פטירת העמית - קצבה ליורשיו, או קצבת נכות במקרה שאיבד את כושר עבודתו. הכספים הללו נלקחים מתוך הקופה המשותפת בקרן וזה אומר שקרן שיש בה הרבה סיכונים (למשל עובדים בסיכון גבוה) יכולה להפחית מקצבת הפנסיה שתקבלו. לכל הדברים האלה יש משמעות ויש לקחת אותם בחשבון.

לשאלות נוספות אתם מוזמנים לפנות למשרד רואה חשבון עמרי גיטא ולקבל מידע רחב ומקיף יותר.

הצטרפות/מעבר לקופות המוטבות מתבצע מול חברות הביטוח.


bottom of page