top of page

חסכון לכל ילד- המדריך המלא


הורים? בימים האחרונים קיבלתם, או שתקבלו בימים הקרובים מכתבים מהביטוח הלאומי לגבי התוכנית של חסכון לכל ילד. אז במה מדובר? היכן כדאי להשקיע את הכסף? באיזה מסלול לבחור? כמה מס תשלמו ומה יקרה למי שלא יקבל החלטות בזמן?

בקצרה על התוכנית:

בתוכנית חסכון לכל ילד תפקיד המדינה לכל ילד עד גיל 18- 50 ש"ח בחודש בנוסף למה שמקבלים ההורים כקצבת ילדים, כלומר 50 ש"ח על חשבון המדינה. לכם ההורים ניתנת האפשרות להכפיל את סכום החסכון ע"י הוראה של קיזוז של 50 ש"ח מקצבת הילדים שיועברו לאותה קופת חסכון.

למה שתעשו זאת?

1. כי אתם דואגים לילדכם ורוצים לדאוג להם לסכום כסף יחסית משמעותי בהגיעם לבגרות

2. שיקולי מיסוי של רווחי הקופה וארחיב על כך בהמשך

בנוסף לסכום ההפקדה החודשי כאשר הילד יגיע לגיל 18 הוא יקבל סכום של 500 ש"ח נוספים כמענק חד פעמי, ילד שיבחר לשמור על החיסכון עד גיל 21 יקבל עוד מענק חד פעמי של 500 ש"ח. כלומר בחישוב נומינלי ופשוט בהתעלמות מהרווחים הצפויים בקופה המדינה נותנת לכל ילד מהיום שנולד ועד הגיעו לגיל 21 סכום של 11,800 ש"ח, שוב אציין שזה נומינלי בהתעלם מהשפעת הזמן ועליית המדדים בבורסה. אם ההורה יחליט להשתתף ב 50 ש"ח נוספים כפי שכתבתי לעיל, הסכום יגדל ל 22,600 ש"ח.

אילו מסלולי השקעה מוצעים במסגרת התוכנית?

למי שבוחר לחסוך באמצעות קופות גמל להשקעה, קיימים חמישה מסלולים שבד"כ רק השלושה הראשונים רלוונטים לרוב האוכלוסיה:

1. מסלול בסיכון נמוך

2. מסלול בסיכון בינוני

3. מסלול בסיכון גבוה

4. מסלול השקעה לפי חוקי ההלכה

5. מסלול השקעה לפי חוקי השריעה

למי שבוחר לחסוך באמצעות חיסכון בנקאי קיימים שלושה מסלולי השקעה:

1. ריבית קבועה לא צמודה- במסלול זה הריבית השנתית לתקופת החיסכון נקבעת מראש ולא משתנה במהלך כל התקופה.

2. ריבית משתנה בהתאם לפריים- במסלול זה הריבית השנתית נקבעת כמרווח מריבית הפריים (ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5%)ומשתנה בכל מועד שבו יחול שינוי בריבית הפריים.

3. ריבית קבועה צמודה למדד- במסלול זה הריבית השנתית קבועה ומוצמדת לשינויים במדד המחירים לצרכן.

האם אפשר לעבור בין המסלולים?

כאשר החיסכון הוא בקופת גמל להשקעה, ניתן לעבור בין המסלולים השונים מבלי שזה ייחשב כאירוע מס, כלומר לא תצטרכו לשלם מס על רווחי החיסכון למועד המעבר. מי שיבחר לחסוך במסגרת חיסכון בנקאי, לא יוכל לשנות מסלול, כלומר לא ניתן לעבור מחיסכון בנקאי לקופת גמל להשקעה.

אז מה עדיף?

במסגרת ההשקעה בחיסכון בנקאי, מובטחת תשואה קבועה- נמוכה יחסית אך בטוחה. לעומת זאת, בקופת הגמל להשקעה כל בית השקעות יגדיר את מסלול ההשקעה לפי ראות עיניו. לפיכך, הבחירה תלויה במשך הזמן של החיסכון. בעיקרון כלל האצבע הוא שככל שמשך הזמן ארוך יותר, מומלץ להשקיע בנכסים מסוכנים יותר- כדי לקבל תשואה גבוהה יותר. כלומר סיכון גבוה מומלץ יותר כאשר הילד בן שנתיים ולא כאשר הוא כבר בן 17, במקרה זה נעדיף לקחת מסלול סולידי יותר ואולי אף חיסכון בנקאי ולא קופת גמל להשקעה.

אם לא בחרתם מסלול או שאתם לא מעוניינים להצטרף לתוכנית

במקרה שכזה המדינה תפקיד לכל ילד באופן אוטומטי. לילד על גיל 15, הכספים יופקדו בקופת גמל להשקעה במסלול סולידי (פחות מסוכן), הקופה הנבחרת, כלומר באיזה בית השקעות יופקדו הכספים תיבחר בהגרלה. כאשר מדובר בילד מעל גיל 15, הכספים יועברו לבנק שבו נמצא חשבון העו"ש שאליו מועברת קיצבת הילדים החודשית.

האם אפשר לפדות את הכסף לפני שהילד מגיע לגיל 18?

כעיקרון לא, למעט במקרה טרגי שבו הילד מת או נתון במצב רפואי שעלול לסכן את חייו, במקרים אלה סכום המענק בסך 500 ש"ח שהילד אמור לקבל בהגיעו לגיל 18, ישולם כבר בעת המשיכה והפקדת הכספים החודשית של ביטוח לאומי לחיסכון תימשך עד גיל 18.

באיזו קופה לבחור?

הכוונה היא במסלול קופת גמל להשקעה, באיזה בית השקעות לבחור מתוך הרשימה המוצעת של בתי ההשקעות שהמדינה עובדת איתם?

בחירת הקופה היא עניין מורכב. מאחר שהקופות עדיין לא פועלות דה-פקטו, מה שבכל זאת ניתן לעשות זה לבחון את אופן הניהול של בית ההשקעות שבמסגרתו הן עתידות לפעול- ולקוות כי בית ההשקעות ימשיך לנהל את הקופה באותם הסטנדרטים שבהם נוהלו קופות אחרות שלו. לשם כך מומלץ לבחון את תשואת קופת הגמל שבניהול בית ההשקעות הנבחר. לעומת זאת, בחיסכון בבנק אין ניהול, אלא תשואה קבועה- נמוכה יחסית אך בטוחה.

האם יש דמי ניהול על קופות הגמל או על החסכונות הבנקאיים?

לא, המדינה נושאת בדמי הניהול כך שהשאלה הופכת ללא רלוונטית. אחרי גיל 21 (למי שיחליט לא למשוך את הכסף עד גיל 21) ישולמו דמי ניהול בגובה אחיד של 0.23% במסלולים השונים של קופות הגמל להשקעה (בחיסכון בנקאי אין דמי ניהול).

האם יש גיל שבו חייבים לפדות את הקופה?

ראשית, לא חייבים לפדות. עם זאת, תחנת היציאה הראשונה היא בגיל 18 באישור ההורה - ואז משלמים מס רווח הון; החל מגיל 21 ניתן למשוך את הכסף ללא אישור ההורים. מאחר שזו קופת גמל להשקעה, ניתן לפדות בכל שלב - מעל גיל 18 - תוך תשלום מס רווח הון; מי שיתמיד עד גיל פרישה יוכל לפדות את הקופה פטורה ממס. כל שנדרש הוא להגיש לקופת הגמל/לבנק טופס בקשה למשיכת כספים - הטופס מוצג באתר האינטרנט של גופי ההשקעות השונים.

האם פדיון הקופה פטור ממס?

כפי שכתבתי בתשובה הקודמת, תלוי באיזה שלב של החיסכון בוצע הפידיון. מי שחסך בקופת גמל להשקעה יוכל לפדות עד גיל פרישה בתשלום מס רווח הון (25%); מי שהגיע לגיל פרישה ייהנה מפטור ממס. במקרה של חיסכון בנקאי, בעת פדיון ישולם מס רווח הון - גם אחרי גיל פרישה.

האם כל הורה יכול לפתוח קופה או רק הורה אחד?

כל ילד זכאי לקופה אחת - ולא מעבר לכך. מי שמחליט יהיה זה שמקבל את קצבת הילדים, והוא זה שיעשה את הבחירות עבור הילד.

מה קורה אם משבר בסגנון נפילת השווקים ב-2008 מתרחש בעת פדיון הקופה?

שאלה טובה. בעיקרון בתקופות משבר לא מומלץ לפדות כספים, שכן בכך מממשים את ההפסד שנגרם בקופה. עם זאת, מי שנמצא בחיסכון בנקאי לא יינזק במקרה כזה מכיוון שהוא אינו חשוף להשקעה בשוק ההון ומבטיח תשואה קבועה.

מה עושים עם ילדים בגילאים שונים – נניח ילד בן 16?

חיסכון זה יכול לשמש כבסיס טוב לחיסכון לטווח ארוך - ולכן רלוונטי בכל גיל.

האם מי שמאחר בפתיחת החיסכון יאבד משהו מהכסף?

לא. ניתן לקבל את ההפקדות עד לתאריך 1 ביוני 2017 רטרואקטיבית. לאחר תאריך זה הכסף יופקד במסלולי ברירת המחדל. בנוסף הורה שרוצה להכפיל את הסכום, הביטוח הלאומי מוכנים לשמור לו על הסכום עד לקבלת ההחלטה אך לא יאוחר מ-1 ביוני 2017.

איפה אפשר לעקוב אחר החיסכון?

ביצועי הקופה יופיעו באתר משרד האוצר ובאתרים של גופי החיסכון. ביצועי החיסכון הבנקאי יופיעו במסגרת חשבון הבנק. בנוסף יישלחו דיווחים תקופתיים בדואר.

למחשבון חישוב צפי לחיסכון עתידי (נומינלי בלבד, ללא ריביות ותשואות של הקופה) לחץ כאן

bottom of page